Buddhist Tourist In India

 • Bodh Gaya, Bihar
 • Sarnath ,Varanasi, Uttar Pradesh
 • Kushinagar,Gorakhpur, Uttar Pradesh
 • Shravast,West Rapti River, Uttar Pradeshi
 • Sankasya or Sankassa,Uttar Pradesh
 • Rajgir & Nalanda,Bihar
 • Vaishali, Bihar
 • Dalai Lama Temple, Dharamshala, Himachal Pradesh
 • Tawang Monastery,Tawang, Arunachal Pradesh
 • Thiksey Monastery,Ladakh, J&K
 • Ajanta Caves,Aurangabad, Maharashtra
 • Karla and Bhaja Caves,Lonavala, Maharashtra
Buddhist Tourist In India
Our Membership